Privatumo politika

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios privatumo sąlygos (toliau – “sąlygos”) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Gamesbox.lt (toliau – “pardavėjas”) tvarko interneto parduotuvėje (toliau – e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau – “Jūsų”) asmens duomenis.

1.2 Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3 Pardavėjas įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

 

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1 Pirkėjas registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

2.2 Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • apdoroti pirkėjų prekių užsakymus;
  • išspręsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3 Pirkėjų asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4 Informacija susijusią su pirkėjo  duomenis  įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Pardavėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.

3.2 Pardavėjas negali neperduoti Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę  asmeninio Jūsų  sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1 Pirkėjas turite teisę keisti bei atnaujinti registracijos formoje pateiktą savo informaciją.

4.2 Pardavėjas turim turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1 Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu bei yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected].

5.2 Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1 Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

7.1 Pardavėjas turi pilną teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami GamesBox.lt el parduotuvėje.

7.2 Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės GamesBox.lt e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2 Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Pagarbiai GamesBox.lt administracija

Gaukite išskirtinius pasiūlymus pirmieji!