Taisyklės ir Sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Savininko ( 735595 )  (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau Sutartyje – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „www.GamesBox.lt“ (toliau Sutartyje – Parduotuvė), Pirkėjas ir Pardavėjas kartu – Šalys, o atskirai – Šalis, sudaro šią Sutartį ir susitaria:
1.1.1. Ši Sutartis yra sudaroma siekiant užtikrinti Šalių sklandų bendradarbiavimą ir aukštą paslaugų Pirkėjui suteikimo kokybę.
1.1.2. Abi šalys sutinka, kad asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo profilio registracijos formą ir patvirtina šias Taisykles pirkimo metu pažymėdamas varnele „Sutinku“, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka bei supranta visas Taisyklėse nurodytas sąlygas ir įsipareigojimus.
1.1.3. Užsiregistravęs Vartotojas tampa Parduotuvės Pirkėju, kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.1.4. Sutikęs su internetinio tinklapio www.gamesbox.lt pirkimo ir apmokėjimo sąlygomis (toliau Sutartyje – Sąlygos) ir užsakymo metu paspaudęs „Patvirtinu užsakymą“ nuorodą, Pirkėjas rodo savo laisvą valią įsigyti užsakymo turinyje minimus produktus ir prekes (toliau Sutartyje – Prekės) už užsakyme nurodytą kainą.
1.1.5. Užsakymas laikomas gautu nuo to momento, kai Pardavėjo administravimo profilyje sugeneruojamas Užsakymas Pirkėjo vardu (Toliau Sutartyje – Užsakymas). Pirkėjas apie sėkmingą Užsakymo sugeneravimą bus informuotas elektronine žinute (Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu pašto adresu). Jei užsakymas dėl sistemos gedimo ar kitų aplinkybių nebūtų suformuotas, Pirkėjas negaus jokio pranešimo. Negavus Užsakymo patvirtinimo el. paštu, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją el. paštu [email protected] ir informuoti apie klaidą.
1.1.6. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti Pirkėjo registraciją elektroniniame tinklapyje www.gamesbox.lt , jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų ir taisyklių. Pardavėjas taip pat turi teisę panaikinti Pirkėjo atsiliepimus jei šie yra įžeidžiančio turinio, kuris pažeidžia LR teisės aktuose numatytas normas.
1.1.7. Abi Šalys žodiniu ar rašytiniu susitarimu turi teisę atšaukti, pakeisti Užsakymą.
1.1.8. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.1.9. Visuose šios Sutarties punktuose vienaskaita gali reikšti daugiskaitą, vyriška giminė – moterišką, bei linksnis kitą linksnį, jei tai savaime suprantama iš sutarties turinio ir sutarties Šalių.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Bet kokia Pirkėjo informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:
2.1.1. Sėkmingai apdoroti Pirkėjo Prekių ar paslaugų užsakymus.
2.1.2. Sumažinti Pirkėjo laiko sąnaudas pirkimo proceso metu.
2.1.3. Išspręsti problemas, susijusias su Prekių pateikimu ar pristatymu.
2.1.4. Įvykdyti kitus sutartinius Šalių įsipareigojimus, numatytus šiose Taisyklėse.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

3. Sutarties sudarymo momentas (Prekių užsakymas)
3.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo – pardavimo Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas gautas ir užsakytos Prekės bus išsiųstos Pirkėjui.
3.2. Kiekvienas Pirkėjo pateiktas Užsakymas yra saugomas Pardavėjo elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Pardavėjas pasilieka teisę Užsakymus, esančius duomenų bazėje, panaikinti po jų įvykdymo/atšaukimo.
4. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
4.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.
4.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
4.3. Pirkėjas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti vienu iš būdų:
4.3.1. Išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį bei savo vardą ir pavardę.
4.3.2. Grynaisiais pinigais, Užsakyme pateiktų Prekių pristatymo metu (COD). Ši paslauga papildomai kainuoja 3 eurus. Pirkėjas supranta ir sutinka, jog Lietuvos Paštas galimybės atsiskaityti už grynais pristatymo metu nesuteikia.
4.3.3. Bankiniu pavedimu per www.paysera.lt sistemą, atliekant automatizuotą apmokėjimą.
4.4. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo momentu laikoma Pardavėjui patvirtinus Užsakymą (pagal 3.2. punktą).
4.5. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Pirkėjas įsipareigoja atsikaityti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Pardavėjas apie gautą Pirkėjo įmoką informuos el. pranešimu per artimiausias 24 valandas nuo apmokėjimo gavimo momento. Pirkėjui nesumokėjus už Užsakyme nurodytas prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas, praėjus 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandoms po Užsakymo gavimo momento, Užsakymas netenka galios ir Pardavėjas įgyja teisę pasirinktu metu Užsakymą anuliuoti. Kitais atvejais, Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito grynais Prekės perdavimo ar pristatymo momentu.
4.6. Pirkėjui atsiskaitant per paysera.lt sistemą, Užsakymo apmokėjimo gavimas ir patvirtinimas atliekamas automatizuotos sistemos. Gavęs apmokėjimą, Pardavėjas standartine el. laiško forma informuos Pirkėją Pirkėjo profilyje nurodytu el. paštu. Jei apmokėjimas už Užsakymą nebus nuskaitytas, Pardavėjas įgyja teisę panaikinti Užsakymą. Pardavėjas neatsako už sistemos klaidas, galinčias pasitaikyti banko sistemose ir paysera.lt sistemoje.

5. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.
5.2. Jei užsakymas yra nepatvirtintas Pardavėjo, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, atšaukdamas Užsakymą išsiunčiant el. laišką Pardavėjui arba susisiekiant su Pardavėju telefonu.
5.3. Taisyklių 5.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
5.4. Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ar ji nebuvo naudojama.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas Prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta.
5.6. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo ar prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda atpažinimo kodą –  privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją elektroninės parduotuvės „Kontaktai“  skiltyje nurodytais kontaktais arba „Susisiekite“ skiltyje esančia kontaktinės užklausos forma.
5.7. Jeigu pasikeičia dalis ar visi Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti ir apie tai informuoti Pardavėją.
5.8. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
5.9. Pirkėjas įsipareigoja kaskart patvirtindamas Parduotuvės Prekių Užsakymą susipažinti su siuntimo ir apmokėjimo taisyklėmis.
5.10. Pirkėjas privalo pateikti visus Prekių siuntimui reikalingus duomenis: Vardą, Pavardę, pristatymui tinkamos vietos Adresą su Pašto Kodu, elektroninio pašto adresą ir kontaktinį telefono numerį. Nenurodžius visų šių išvardintų duomenų, Pardavėjas neturi galimybės išsiųsti užsakytų Prekių Pirkėjui tol, kol nebus pateikti visi reikalingi duomenys siuntimui.

6. Pardavėjo  teisės ir įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas, tinklapio administratoriaus valdymo pulte pakeitęs Užsakymo būseną į „Užsakymas patvirtintas“, įsipareigoja patiekti Pirkėjui Prekes už Užsakyme nurodytą kainą. Pardavėjas turi teisę siūlyti Pirkėjui alternatyvius produktus, atitinkančius Užsakyme esančioms Prekėms, jei alternatyvūs produktai labiau atitinka Pirkėjo interesus ir poreikius.
6.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui – Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali apriboti Pirkėjo teises, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve bei išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.3. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, susiklosčius svarbioms aplinkybėms ar atsiradus force majeure sąlygoms.
6.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be atskiro pranešimo Pirkėjams.
6.5. Pardavėjas turi teisę atskleisti Pirkėjo duomenis Lietuvos Respublikos teisėtvarkos institucijoms, jei institucijos to pareikalautų.
6.6. Pardavėjas privalo sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.7. Pardavėjas turi teisę netiekti Prekių Pirkėjui, jei Pirkėjo atliktas išankstinis mokėjimas nepadengia visos Užsakyme numatytos sumos. Apie nepilnai apmokėtas Prekes Pirkėjas bus informuotas elektronine žinute.
6.8. Pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.9. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos Prekės ar produkto, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui kitą pristatymo terminą arba analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą ir/arba nesutikus su pasiūlytu kitu pristatymo terminu, Pardavėjas privalo per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

7. Prekių pristatymas
7.1. Prekės yra pristatomos Lietuvoje per 3 – 4 (tris – keturias) darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo ir patvirtinimo. Prekės už Lietuvos ribų pristatomos per 14 – 24 (keturiolika – dvidešimt keturias) darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo ir patvirtinimo  Gavus apmokėjimą iš Pirkėjo, Pardavėjas per 1-2 (vieną – dvi) darbo dienas paruoš prekes išsiuntimui ir Pirkėjo nurodytu el. paštu išsiųs pranešimą su Siuntos numeriu, leidžiančiu stebėti Prekių buvimo vietą ir pristatymo laiką. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais Prekių pristatymas ir informacija apie Siuntos numerį gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo klausimus. Negavus pranešimo apie Siuntos numerį, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją. Užsakymams, kurie apmokami prekių pristatymo metu (COD galioja tik Lietuvoje), Pardavėjas išsiunčia pranešimą su Siuntos numeriu išsiuntęs užsakytas Prekes per 1-3 (vieną – tris) darbo dienas.

7.2. Prekes pristato Pardavėjas arba įgaliotas Pardavėjo atstovas.
7.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų Prekių būklę.
7.4. Pirkėjui pasirašius kurjerio ar pašto skyriaus darbuotojo pateiktame dokumente, patvirtinančiame pristatymą, yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota nepažeidžiant Sutarties sąlygų.
7.5 Esant netinkamai prekių būklei ar išvaizdai, Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui elektroniniu paštu ar telefoniniu skambučiu. Netinkama prekė gali būti pakeista tinkama arba už tą pačią sumą kita preke. Taip pat esant netinkamai prekei gali būti grąžinami sumokėti pinigai.

Gaukite išskirtinius pasiūlymus pirmieji!